Sektionen M-Styret Galleri Sektionstidningen

M.A.K.

Maskins Alpina Kommitté
Här härskar Asterix

Dina ledsagare i brunt?

 
Majestix
Ordförande
Kapitalix
Kassör
Aktivix
Gyckelchef
Prefix
KupschefOBS! Övningskör.
Penix
PR-chef
Joystix
Matchef
Miraculix
Øhlchef