Sektionen M-Styret Galleri Sektionstidningen

MnollK

Maskinteknik
Välkommen till en
fluffigare värld
Vid Chalmers Tekniska Högskola

Enkät

Bästa Maskinare och Teknisk Designare!

Framför dig har du nu Nollenkäten 2016 och den är till för att vi skall lära känna dig. Givetvis kommer denna enkät endast läsas av oss i MnollK. Så fyll i den här på hemsidan eller skicka in den till oss senast 7/8 på adressen:

MnollK
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

SHMH
MnollK