Sektionen M-Styret Galleri Sektionstidningen

MUU

All facts, no bullshit

Maskins Utbildningsutskott

MUU

Maskins Utbildningsutskott, MUU, arbetar aktivt med att förbättra utbildningen. Detta gör vi bland annat genom att hålla kontakt med studenter, delta på kursnämnder och genom kontinuerlig studieövervakning.

I MUU strävar vi efter att bestå av studenter från alla årskurser. Om du vill förändra och påverka din studiesituation och vill engagera dig i utbildningsfrågor är du varmt välkommen till MUU.

Kontakt

I Loungen (mellan Bulten och Winden) hålls det öppna möten varje tisdaglunch, alla är välkomna!

Mail till utskottet: muu@mtek.chalmers.se