Välkommen till MUU

Maskinssektionens Utbildningsutskott

Maskins Utbildningsutskott, förkortat MUU, arbetar aktivt med att förbättra utbildningen. Detta gör vi bland annat genom att hålla kontakt med studenter, delta på kursnämnder och genom kontinuerlig studieövervakning.

I MUU strävar vi efter att bestå av studenter från alla årskurser. Om du vill förändra och påverka din studiesituation och vill engagera dig i utbildningsfrågor är du varmt välkommen till MUU.

 

Kontakt

I Loungen (mellan Bulten och Winden) hålls det öppna möten varje tisdaglunch, alla är välkomna!

Mail till utskottet: muu@mtek.chalmers.se

Alexandra Söderholm

Ordförande

Maskinteknik - Tredje året

Charlie Johansson

Ledamot

Master: Product Development - Första året

Alexander Johansson

Ledamot

Maskinteknik - Tredje året

Sara Eriksson

Ledamot

Maskinteknik - Andra året

Tove Jensen

Ledamot

Master: Sustainable Energy Systems - Första året

Fredrik Byström

Ledamot

Maskinteknik - Andra året

Klara Lundström

Ledamot

Master: Production Engineering - Första året