Sektionen M-Styret Galleri Sektionstidningen

Sektionen

Välkommen till
Maskinteknologsektionen
Vid Chalmers Tekniska Högskola

SAMO - Studerandearbetsmiljöombud

styret-6

Maskinsektionens SAMO heter Carl Bodin.

Mig kan du kontakta om du har något problem med din studiemiljö, om du känner dig diskriminerad eller trakasserad eller om du har övriga frågor eller problem med din studiemiljö, både den fysiska och den psykosociala.

E-post: samo@mtek.chalmers.se

Telefon: 073-962 49 96

Kontaktpersoner

Samtliga kontaktpersoner har tystnadsplikt

 

Högskolepräst Lars van der Heeg

E-post: lvdh63@hotmail.com
Telefon: 0730-30 07 49
Kårhuset vån 3, mån kl 9-15, ons kl 13-15 tor kl 9-15 (Johanneberg)

Studerandeombudsman Mats Norell

E-post: mats.norell@chalmers.se
Telefon: 031 772 12 60

Jämlikhets- och jämställdhetssamordnare Bruno Rudström

E-post: brurud@chalmers.se
Telefon: 031-772 24 63

Akademihälsan 

Telefon 031-10 69 70
Adress: Kaserntorget 11B