Sektionen M-Styret Galleri Sektionstidningen

Sektionen

Välkommen till
Maskinteknologsektionen
Vid Chalmers Tekniska Högskola

Hur man engagerar sig i sektionen

 

På sektionen finns det ett flertal kommittéer och föreningar som man kan engagera sig i. För att få en bättre inblick i vad föreningarna som finns på sektionen gör så arrangeras det aspar där de får visa upp sin verksamhet. Syftet med asptillfällena är att man ska få ett tillfälle att känna efter om det är något man själv skulle vilja göra, lära känns andra människor och ha kul. Inval till föreningarna sker på sektionsmötet som är det högst beslutande organet på Maskinteknologsektionen.

Inför sektionsmötet håller valberedningen intervjuer med samtliga som sökt och nominerar därefter kandidater till de olika kommittéerna/föreningarna. Blir man inte nominerad finns det fortfarande möjlighet att självnominera sig som kandidat till kommittén på sektionsmötet, det är sedan upp till mötet att välja in personer till kommittén. Det går bra att självnominera sig även om man inte har varit på intervju hos valberedningen eller medverkat på någon asp. Om man planerar att självnominera sig innan sektionsmötet är det bra om man kontaktar M-Styret i förväg för att att de ska kunna förbereda mötet så bra som möjligt.

Skulle det inte finnas något som passar just dig är det inte omöjligt att skapa något nytt på sektionen. Kontakta i sådana fall M-Styret om detta.

De sektionsengagemang som finns att söka är:

Sektionsmöte 3:

 • M.A.K.
 • MGK
 • MISS
 • MNollK
 • M-Sex
 • Rustet
 • XP
 • Ordförande till Caster
 • Ordförande till MIL
 • Ansvarsposter till MARM

 

Sektionsmöte 4:

 • M-Ord/M-Photo
 • Ordförande till MUU
 • M-Styret
 • Funktionärer: Fanbärare, Bautastensskötare, Julpyntare

 

Inval via M-Styret:

 • MALT
 • MIL
 • MUU
 • Ledamöter till MARM
 • Bakmaskinen

 

Vanliga frågor

Har du glömt att söka, inte blivit nominerad av valberedningen eller vill nominera dig till något annat än det du blivit nominerad till, finns här en lathund om hur självnominering går till och vad som förväntas att du tar upp på sektionsmötet.

Lathund till nominering

 

Behöver jag söka specifik post, tex ölchef?

Nej, du söker antingen ansvarspost (Ordförande, Kassör) och/eller ledamot (ölchef, sponsansvarig osv.) till de kommittéer du är intresserad av.

Om du blir vald till ansvarspost kommer du få skriva på detta Ansvarskontrakt.

 

Vad är det för frågor på intervjun?

Frågor gällande vem du är, hur du fungerar i grupp, varför du är intresserad av en viss kommitté m.m.

 

Hur går självnominering till?
När sektionsmötet behandlar invalet av den kommittén du vill självnominera dig till så frågar mötesordföranden sektionsmötet om det finns några självnomineringar. Då svarar du “Ja, mitt namn är … och jag vill göra en självnominering”. Därefter kommer du att hålla en kort presentation om dig själv och svara på frågor ställda av sektionsmötet. Alla nominerade och självnominerade presenterar sig själva och besvarar frågor.

 

Hur får man reda på att man är nominerad?
Du kommer att få ett samtal från någon i valberedningen som berättar huruvida du har blivit nominerad eller inte. Under detta samtal får du även avgöra om du vill tacka ja eller nej till din nominering.

 

Vad innebär det att vara nominerad?
Att vara nominerad innebär att du har blivit utnämnd som kandidat till antingen en ansvarspost eller ledamot i en viss kommitté. Nomineringarna tas fram av valberedningen utifrån de intervjuer med samtliga sökande. Att vara nominerad innebär inte att man har blivit invald utan att valberedningen anser dig vara den lämpligaste kandidaten för den posten. För att bli tilldelad posten måste det röstas igenom på sektionsmötet där det även finns chansen för andra sökande att självnominera sig.

 

Hur mycket påverkar kommitténs åsikt?
Det är valberedningen som nominerar och inte kommittén.

 

Behöver man stå inför hela sektionsmötet och bli utfrågad?
Du kommer att gå fram och presentera dig inför sektionsmötet och även besvara frågor.

 

Vad kan man få för frågor under sektionsmötet?
Det är väldigt olika då det är deltagarna på sektionsmötet som ställer dessa. Ofta kan det röra sig om din syn på kommittén, tidigare erfarenheter, vad du kan bidra med eller någon fråga av lite roligare karaktär.

 

Hur många kommittéer bör man söka?

Man bör söka alla kommittéer som man vill sitta i, oavsett om det är en eller flera. Vi ber dig dock att överväga vilka kommittéer du faktiskt kan tänka dig att sitta i.

 

Hur många kommittéer får man söka? Är det dåligt att söka fler? Spelar rangordningen någon roll?

Man får söka alla kommittéer man är intresserad av. Det spelar ingen roll om man söker en eller flera. Rangordningen kommer vara till hjälp för valberedningen när de ska nominera kandidater.

 

När får man veta vilka som är nominerade?
Information om vilka som är nominerade annonseras 7 dagar innan sektionsmötet tillsammans med föredragningslistan.