Sektionen M-Styret Galleri Sektionstidningen

Sektionen

Välkommen till
Maskinteknologsektionen
Vid Chalmers Tekniska Högskola

Valberedningen 17/18

Valberedningens uppgift är bereda samtliga val på Maskinteknologsektionen genom att intervjua och nominera grupper till alla föreningar och kommittéer på sektionen. Nomineringarna anslås till sektionsmöten och styrelsemöten där inval ska hållas.
Kontakt: valberedningen@mtek.chalmers.se