Välkommen till Rustmästeriet

Maskinteknologsektionens Rustmästeri

Rustmästeriet eller Rustet som vi kallas i folkmun har sitt huvudkontor i Maskinhusets källare. Rustmästeriet utgör ryggraden i främjandet av teknologens välbefinnande, det är vi som är de städade personerna i beiga overaller. Det hemliga receptet skapades 1990 under vaksam ledning av den förste Rustmästaren. Än idag bygger Rustet på samma framgångsrecept.

Vi arrar sektionens pub under Pubrundan, har hand om uthyrning av Winden, Bruno och skåp samt arrar Stenhårt Café®, Grottsitsen med mera.  Vårt mål är att alla maskinteknologer ska ha det så trevligt, behagligt och festligt som möjligt. Oss inkluderade.

En ytterligare upplysning om Rustmästeriet är att vi älskar att åka brödback och är även ständiga Chalmersmästare i denna nobla sport!

Läs gärna mer om våra arr och Winden som ni hittar i menyn ovanför!

Mail: rustet@mtek.chalmers.se

Adrian

Rustmästare

FIONA

Clara

Kassör tillika allmästare

MARTY

Marcus

Intendent

BILBO

Elva

Windschef

KATLA

Marcus

PR-Chef och tjej

SALLY

Sebastian

Bryggmästare

BUZZ

Astrid

Inköps- och arrchef

SKUTT