Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet syftar till att stödja studentens på maskinteknikprogrammet Chalmers personliga och yrkesmässiga utveckling, samtidigt som studenten utöka sitt kontaktnätverk med näringslivet.

Vilket kan sammanfattas enligt nedanstående punkter:
– Bygga en bro mellan studenter och näringslivet.
– Skapa en förståelse kring näringslivet som ger studenter förutsättning till medvetna val.
– Utveckla personlig och professionell tillsammans med din mentor.
– Utbyte av erfarenheter mellan mentor och adepter. Mentorskapsprogrammet innebär en relation mellan mentorer (alumn) och adepter (student) där båda parter bidra med ett samarbete, där de investerat tid för att bidra till en gemensam utveckling. Där adepten skall vara den drivande parten i relationen, då den skall komma fram med förslag på mål och ansvarar för att boka in individuella träffar. Mentorn skall därmed med hjälp av sina erfarenheter bidrar med perspektiv som kan hjälpa adepten att utvecklas. Tanken är att adepten skall få stöttning av mentorn inom personlig utveckling och inblick till möjligheterna efter studierna.

 

Tidslinje Mentorskapsprogrammet kommer att bestå utav:

– Första träffen: Som inträffar i början av februari, 16 januari 2024. Här får mentorer och adepter träffas för första gången. Tanken är att detta skall ske i form av en trevlig afterwork, men preliminärt kommer det att ske digitalt istället.

– Mitträff: Nu när mentorn och adepten har koll på varandra och hunnit bygga upp en relation, så är det dags för en mitträff, 27 mars 2024. Detta är ett perfekt tillfälle att mingla runt och träffa andra mentorer och adepter.

– Avslutning: Vi avslutar denna våren i mitten av maj, den 14 maj 2024, tillsammans med en gemensam träff. Här kommer det ske lite utvärdering på mentorskapsprogrammet inför nästkommande år. Ni får chansen att passa på att säga farväl till era mentorer/adepter, men vem vet relationen kanske inte slutar här.