Maskinteknologsektionen

Chalmers Tekniska Högskola

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Styret Informerar


Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte/Second student division meeting of the spring

[English below] M-Styret har påbörjat förberedelser inför Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte. Mötet kommer ta plats den 10e april kl 12-13 i HA4 och fortsätter sedan kl 17:30 i samma sal. Som vanligt kommer det bjudas på mat vid båda tillfällena så om ni planerar att dyka upp får ni vänligen anmäla eventuella allergier eller matpreferenser […]


Jämställdhetsmässan 1 februari

Efter ett turbulent halvår på Chalmers gällande jämställdhet har jämställdhetsgrupperna på M & TD och Z valt att arrangera en mässa med inriktning jämställdhet. Denna eftermiddagen kommer vara fylld med intressanta föreläsningar (beskrivningar på dessa hittar ni nedan), diskussionspass och workshops för att öka kunskapen om jämställdhet och försöka hitta lösningar till de problem som […]


Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte/First student division meeting of the spring

Då var det dags för årets tredje sektionsmöte. Föredragningslista och sammanfattning av de båda mötestillfällena följer nedan. SlutgiltigForedragninslistaSM320180128 Del 1: Välkomna söndag den 28/1 för att delta i sektionens mest omfattande möte. Under detta möte kommer poster för: Caster, MARM, MIL, XP, M-Sex, MISS, MGK, M.A.K., MnollK och Rustmästeriet att väljas in. Om man inte […]