Maskinteknologsektionen

Chalmers Tekniska Högskola

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Styret Informerar


Valberedningens nomineringar SM3


Kallelse första ordinarie vårmöte SM3

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte, SM3.  Söndagen den 29 januarie 10.00 samt 31e januari 12.00-13.00 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i […]


Valberedningens nomineringar till MUU