Maskinteknologsektionen

Chalmers Tekniska Högskola

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Styret Informerar


Kallelse första ordinarie höstmöte, SM1

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte, SM1.  Tisdagen den 12 september 12.00-13.00 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1.  Det kommer att […]


M-Styrets nomineringar till Valberedningen 23/24

Nedan följer M-Styrets nomineringar till Valberedningen 23/24. Det finns fyra vakanta platser tills Valberedningen är fylld så om du skulle vilja självnominera dig kan du maila info@mtek.chalmers.se eller ta upp […]


Kallelse andra ordinarie vårmöte, SM4

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte, SM4.  Tisdagen den 18e april 12.00-13.00 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. Punkt 10.1 Proposition […]