Maskinteknologsektionen

Chalmers Tekniska Högskola

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Styret Informerar


Valberedningens nomineringar till MUU 2022


Kallelse andra sektionsmötet 21/22 (SM2)

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte.  Tisdagen den 16e november 12:00-13:00 samt 17:30 och framåt kommer mötet äga rum i HA-1. Preliminära föredragningslistan finns att läsa […]


Kallelse första sektionsmötet 21/22 (SM1)

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte.  Tisdagen den 21a september 12:00-13:00 samt 17:30 och framåt kommer mötet äga rum i HA-salarna. Preliminära föredragningslistan finns att läsa här […]