Maskinteknologsektionen

Chalmers Tekniska Högskola

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Styret Informerar


Kallelse andra ordinarie vårmöte, SM4

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte, SM4.  Tisdag den 9 april kl 12:00-13:00 med fortsättning kl 17:30. Mötet kommer äga rum i HA1.  Preliminära föredragningslistan finns […]


Valberedningens nomineringar till SM4

Valberedningens nomineringar till SM4 hittar du här. Glöm inte att du alltid kan självnominera dig antingen genom att maila mstyret@mtek.chalmers.se eller genom att ta upp det direkt på mötet. I.W.S.I. […]


Valberedningens nomineringar till SM3

Valberedningens nomineringar till SM3 hittar du här. Glöm inte att du alltid kan självnominera dig antingen genom att maila mstyret@mtek.chalmers.se eller genom att ta upp det direkt på mötet. I.W.S.I. […]