Maskinteknologsektionen

Chalmers Tekniska Högskola

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Styret Informerar


Valberedningens nomineringar till SM4


Kallelse andra ordinarie sektionsmötet vår SM4

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte.  Tisdag den 5e april 12.00 till 13.00 samt 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. Preliminära föredragningslistan […]


Valberedningens nomineringar till SM3