Maskinteknologsektionen

Chalmers Tekniska Högskola

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Styret Informerar


Valberedningens nomineringar till MUU


Valberedningens nominering till programrådet

Valberedningens nominering till programrådet är Anna Götberg och Arvid Lengborg!


Kallelse andra ordinarie höstmöte SM2

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinare höstmöte, SM2.  Tisdag den 15e november 12.00 till 13.00 samt 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. Punkt […]