Maskinteknologsektionen

Chalmers Tekniska Högskola

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Styret Informerar


Kallelse första ordinarie sektionsmöte höst SM1

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinare höstmöte, SM1.  Tisdag den 20e september 12.00 till 13.00 samt 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. Preliminära […]


M-Styrets nomineringar till valberedningen


Valberedningens nomineringar till SM4