Maskinteknologsektionen

Chalmers Tekniska Högskola

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Styret Informerar


Valberedningens nomineringar till SM3

Valberedningens nomineringar till SM3 hittar du här. Glöm inte att du alltid kan självnominera dig antingen genom att maila mstyret@mtek.chalmers.se eller genom att ta upp det direkt på mötet. I.W.S.I. […]


Kallelse första ordinarie vårmöte, SM3

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte, SM3.  Söndag den 28 januari kl 10:00 med fortsättning tisdag den 30 januari kl 12:00-13:00 och 17:30-tills vi är klara. […]


Valberedningens nomineringar till MUU