Maskinteknologsektionen

Chalmers Tekniska Högskola

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Styret Informerar


Valberedningens nominering till Kassör i MISS


Kallelse andra vårmötet (SM4)

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte.  Tisdagen den 13e april 12:00-13:00 samt 17:30 och framåt kommer mötet äga rum på zoom. Länken kommer släppas i evenemanget […]


Valberedningens nomineringar inför SM4