M-Styret

Maskinteknologsektionens styrelse

M-Styret leder och samordnar sektionens dagliga arbete samt bringar föreningarna här på Maskin i samklang med varandra för gemene maskinteknologs trevnad. Vi representerar dessutom alla maskinteknologer gentemot Studentkåren och Chalmers. Vi är ansvariga för Sektionsmötet, sektionens [...]

M-ord

Maskinteknologsektionens tidsskrift

M-ord är Maskinteknologsektionens tidskrift som grundades år 1967. Vi publicerar en tidning fyra gånger om året som ges ut läsvecka 8 varje period. Tidningen är fylld med humor, artiklar, bilder, tankeställare, pluggstatistik, granskande reportage, intervjuer, knep [...]

Valberedningen

Maskinteknologsektionens valberedning

Valberedningens uppgift är bereda samtliga val på Maskinteknologsektionen genom att intervjua och nominera grupper till alla föreningar och kommittéer på sektionen. Nomineringarna anslås till sektionsmöten och styrelsemöten där inval ska hållas. Mail: valberedningen@mtek.chalmers.se

Kommittéer


M-sex

Maskinteknologsektionens sexmästeri

M-sex är Maskins sexmästeri. Som sexmästeri har de som uppgift att ordna de allra fetaste festerna och de bästa ET-rajen på gasquen. Det är även M-sex uppgift att hålla i maskinsektionens årliga vårbal som är [...]

Rustmästeriet

Maskinteknologsektionens Rustmästeri

Rustmästeriet eller Rustet som vi kallas i folkmun har sitt huvudkontor i Maskinhusets källare. Rustmästeriet utgör ryggraden i främjandet av teknologens välbefinnande, det är vi som är de städade personerna i beiga overaller. Det hemliga [...]

MISS

För varje maskinteknologs välbefinnande

  Vi i MISS brinner för idrott och hälsa och har som mål att få alla Maskinteknologer på Chalmers Tekniska Högskola att må bättre, både fysiskt och psykiskt.   Samtliga maskinare är välkomna på våra [...]

MnollK

Maskinteknologsektionens Mottagningskommitté

Vi är nio fluffiga figurer som har ett mål och en önskan: att du ska få uppleva den bästa Mottagningen någonsin! Följ oss i vitt fluff under dina fyra första veckor på Chalmers, vi guidar [...]

M.A.K.

Maskinteknologsektionens Asterixkommitté

Det är vi som är maskinteknologsektionens PR-förening med anor från 1974 som genom åren haft som största och viktigaste uppgift att vörda och skydda maskinteknologernas skyddshelgon, Asterix, mot alla tänk- och otänkbara faror och fiender [...]

MGK

Maskinteknologsektionens griskommitté

MGK – Maskins GrisKommitté anordnar varje år maskinteknologsektionens årliga grisfest, i Winden och på dess bakgård, som också är årets största fest på sektionen. Grisfesten är en härlig sommarfest i läsperiod 4. Syftet har sedan 2010, då den [...]

M-Photo

Maskinsektionens fotografikommitté

Vi är M-Photo – Chalmers fräschaste och nyaste fotografikommitté med målet att dokumentera Maskins arrangemang, så att de bra minnena lever med oss länge. Vi eftersträvar att kunna vara med på så mycket av det [...]

MALT

Maskins Alternativa Trolldryckskommitté

MALT är Maskinteknologsektionens finkulturskommitté som skall kulturellt berika gemene maskinteknolog samt främja en sund dryckeskultur

Bakmaskinen

"Maskins mumsigaste kommitté." - Asterix

Hej, det är vi som är Bakmaskinen! För oss finns det inget bättre än en nybakad muffin som precis kommit ur ungen. När vi inte bakar för det är trevligt, smaskar vi till det för [...]

Utskott


MARM

Maskinteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp

MARM – Maskinteknologsektionen arbetsmarknadsutskott på Chalmers Vi skapar kontakter mellan studenter och näringsliv!

MUU

Maskins Utbildningsutskott

Maskins Utbildningsutskotts roll i sektionen är att bevaka och främja alla Maskinteknologers studieintressen. Vi är uppmärksamma om vad studenternas åsikter kring utbildningen är; och vi bidrar till att programledningen och institutioner får en rättvis uppfattning [...]

M-Likhet

M-Likhets roll på sektionen är att skapa bästa möjliga studiemiljö för alla på maskin. Till oss kan man vända sig om man upplever illa bemötande, både från personal eller andra studenter på sektionen. Vårt mål [...]

Medlemsföreningar


Caster

Engineers in the front seat

At Chalmers, we strive to educate engineers with great understanding of technology. Based at the Mechanical Engineering Programme, Caster aim to find ways in which we can develop this vision. We believe that the best [...]

eXPerimentverkstaden

Vi har fräs!

I en miljö som andas historia från flera decennier av verkstadsteknik frodas kunskapen och skaparglädjen hos ett hundratal XP-medlemmar. Med tillgång till en verkstad, utrustad med alla maskiner man kan tänkas önska, skapas det allt [...]