M-Styret

Maskinteknologsektionens styrelse

M-Styret leder och samordnar sektionens dagliga arbete samt bringar föreningarna här på Maskin i samklang med varandra för gemene maskinteknologs trevnad. Vi representerar dessutom alla maskinteknologer gentemot Studentkåren och Chalmers. Vi är ansvariga för Sektionsmötet, sektionens [...]

Valberedningen

Maskinteknologsektionens valberedning

Valberedningens uppgift är bereda samtliga val på Maskinteknologsektionen genom att intervjua och nominera grupper till alla föreningar och kommittéer på sektionen. Nomineringarna anslås till sektionsmöten och styrelsemöten där inval ska hållas. Kontakt: valberedningen@mtek.chalmers.se

Kommittéer


M-sex

Maskinteknologsektionens sexmästeri

M-sex är Maskins sexmästeri. Som sexmästeri har de som uppgift att ordna de allra fetaste festerna och de bästa ET-rajerna på gasquen. Det är även M-sex uppgift att hålla i maskinsektionens årliga vårbal som är [...]

M.A.K.

Maskinteknologsektionens Asterixkommitté

Det är vi som är maskinteknologsektionens PR-förening med anor från 1974 som genom åren haft som största och viktigaste uppgift att vörda och skydda maskinteknologernas skyddshelgon, Asterix, mot alla tänk- och otänkbara faror och fiender [...]

MnollK

Maskinsektionens mottagningskommitté

Vi är nio fluffiga figurer som har ett mål och en önskan: att du ska få uppleva den bästa mottagningen någonsin! Följ oss i vitt fluff under dina fyra första veckor på Chalmers, vi guidar [...]

Rustmästeriet

Maskinteknologsektionens Rustmästeri

Rustmästeriet eller Rustet som vi kallas i folkmun har sitt huvudkontor i Maskinhusets källare. Rustmästeriet utgör ryggraden i främjandet av teknologens välbefinnande, det är vi som är de städade personerna i beiga overaller. Det hemliga [...]

MISS

Maskinsektionens Idrottssällskap

MISS står för Maskins IdrottSSällskap och är Maskinsektionens idrottsförening. Varje söndag anordnar vi ett s.k. MISS-pass där alla maskinare har möjlighet att komma och röra, på det annars ganska orörda, fläsket. Vi är oftast i [...]

MGK

Maskinteknologsektionens griskommitté

MGK – Maskins GrisKommitté anordnar varje år maskinteknologsektionens årliga grisfest i Winden och dess bakgård som också är årets största fest på sektionen. Grisfesten är en härlig sommarfest i läsperiod 4.  Syftet har sedan 2010, då den första [...]

Bakmaskinen

"Maskins mumsigaste kommitté." - Asterix

Hej, det är vi som är Bakmaskinen! För oss finns det inget bättre än en nybakad muffin som precis kommit ur ungen. När vi inte bakar för det är trevligt, smaskar vi till det för [...]

Utskott


MUU

Maskinssektionens Utbildningsutskott

Maskins Utbildningsutskott, förkortat MUU, arbetar aktivt med att förbättra utbildningen. Detta gör vi bland annat genom att hålla kontakt med studenter, delta på kursnämnder och genom kontinuerlig studieövervakning. I MUU strävar vi efter att bestå [...]

MARM

Maskinteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp

MARM – Maskinteknologsektionen arbetsmarknadsutskott på Chalmers Vi skapar kontakter mellan studenter och näringsliv!

Medlemsföreningar


eXPerimentverkstaden

Vi har fräs!

I en miljö som andas historia från flera decennier av verkstadsteknik frodas kunskapen och skaparglädjen hos ett hundratal XP-medlemmar. Med tillgång till en verkstad, utrustad med alla maskiner man kan tänkas önska, skapas det allt [...]

MIL

Maskins Ihärdiga Löpare

MIL är maskinsektionens löparförening. Vi samlas utanför winden varje måndag, tisdag och torsdag 17.15 för att springa tillsammans. Måndagarna består normalt av ett sett för de icke löpvana, tisdagarna består normalt sett av ett distanspass [...]

Caster

Engineers in the front seat

At Chalmers, we strive to educate engineers with great understanding of technology. Based at the Mechanical Engineering Programme, Caster aim to find ways in which we can develop this vision. We believe that the best [...]