0


Valberedningens nominering till programrådet

november 11, 2022

Valberedningens nominering till programrådet är Anna Götberg och Arvid Lengborg!


Kallelse andra ordinarie höstmöte SM2

november 9, 2022

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinare höstmöte, SM2.  Tisdag den 15e november 12.00 till 13.00 samt 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. Punkt […]


Kallelse första ordinarie sektionsmöte höst SM1

september 13, 2022

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinare höstmöte, SM1.  Tisdag den 20e september 12.00 till 13.00 samt 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. Preliminära […]


M-Styrets nomineringar till valberedningen

september 12, 2022


Valberedningens nomineringar till SM4

mars 30, 2022


Kallelse andra ordinarie sektionsmötet vår SM4

mars 29, 2022

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte.  Tisdag den 5e april 12.00 till 13.00 samt 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. Preliminära föredragningslistan […]


Valberedningens nomineringar till SM3

januari 28, 2022


Kallelse tredje sektionsmötet SM3 Invalsmöte

januari 24, 2022

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte.  Söndagen den 30e januari 10:00-till alla är invalda samt 1e februari 12-13 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga […]


Valberedningens nomineringar till MUU 2022

december 9, 2021


Kallelse andra sektionsmötet 21/22 (SM2)

november 8, 2021

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte.  Tisdagen den 16e november 12:00-13:00 samt 17:30 och framåt kommer mötet äga rum i HA-1. Preliminära föredragningslistan finns att läsa […]