Engagera dig i sektionen!

mars 13, 2015

Hej!

Glöm inte att söka alla de kommittéer, föreningar och utskott samt övriga förtroenderposter på sektionen som du är intresserad av innan söndag 15/3 23.59. Detta gör du genom att mejla valberedningen på valberedningen@mtek.chalmers.se med namn, klass, telefonnummer och vad du är intresserad av att söka!

Kom ihåg, alla får söka!

Till alla som har funderingar kring att söka M-Styret 15/16 och övriga intresserade: 

Vi skulle vilja klargöra en del saker kring en av de propositioner vi kommer att lyfta på SM4.

I samband med att propositionen ”Styrelsens uppbyggnad” bifölls på SM3 inkom en del synpunkter ock åsikter. Efter detta har vi valt att arbeta vidare med hur styrelsen kommer att se ut framöver, och kommer fram till en reviderad version av propositionen.
De att-satser som klubbades på förra mötet gäller även i den nya reviderade propositionen.
Propositionen i dess helhet kommer att presenteras senast en vecka innan SM4. Men här följer vad som kommer bli de huvudsakliga förändringarna, om propositionen bifalls.
*  M-Styret kommer bestå av samma poster som idag.
*  Många ansåg att man i en styrelse på 5 personer utan representation av arbetsmarknadsutskottet eller utbildningsutskottet skulle sakna bredd i styrelsens beslut. Med dessa förändringar vill vi bibehålla styrelsens bredd i besluten.
*  Maskins ledningsgrupp är inte längre aktuellt.
*  Näringslivsansvarig(NA) och utbildningsansvarig(UA) kommer få uppdrag att under året arbeta nära tillsammans med vice ordförande i utskotten. Denna vice kommer att få tilldelat större ansvar av den operativa verksamheten inom utskotten. NA och UA kommer så att avlastas och kunna arbeta mer strategiskt med utbildningsbevakning och arbetsmarknadsfrågor samt styrelsearbete.
*  I förlängningen skall utbildningsbevakning och arbetsmarknadsfrågor delas upp i en strategisk och en operativ del, där den strategiska biten styrs av M-Styrets UA/NA och den operativa delen av en ledande post i utskotten. Uppdelningen av detta arbete kommer ske fortlöpande under nästa verksamhetsår och vara fullt genomfört till slutet av nästa verksamhetsår.
Hela styret står bakom dessa förändringar i propositionen.
Har du övriga frågor kring detta, mejla mstyret@mtek.chalmers.se eller kom förbi Loungen och prata med oss!
//
M-Styret