Föredragslista övningssektionsmöte

augusti 30, 2021

Övningssektionsmötet kommer att hållas den 7:e september kl.12:00

Den preliminära föredragslistan hittas här

Den slutgiltiga föredragslistan hittas här