Institutionsrådsrepresentanter

november 17, 2014

Institutionsrådsrepresentanter nomineras via sektionsordförande senast onsdagen den 26 november klockan 12:30. Institutionsråden är strategiska och är intressanta att sitta med i, och man sitter på kalenderår, alltså under 2015.

 

Vad innebär det att vara institutionsrådsrepresentant?

Institutionsrådet är ett organ som är rådgivande åt institutionsledningen, och diskuterar strategiska frågor gällande institutionens och Chalmers verksamhet. Möten hålls vanligtvis några gånger per termin, och studentrepresentationen är ofta väldigt uppskattad från institutionens sida. I institutionsrådet ingår också bland annat näringslivsrepresentanter. Som studentrepresentant lyfter du fram teknologernas syn på institutionens satsningar och framtida utveckling.

 

Att sitta som institutionsrådsrepresentant kräver inga förkunskaper, du ska bara ha ett intresse! Kårledningen håller en utbildning för alla institutionsrådsrepresentanter i början på våren. De flesta institutioner ser inte skillnad på ordinarie och suppleant, utan brukar bjuda båda två till mötena.

M-sektionen har ansvar att nominera till dessa platser:

Energi och miljö Ordinarie
Material- och tillverkningsteknik Ordinarie
Tillämpad mekanik Ordinarie
Tillämpad mekanik Suppleant

För nomineringen behövs:

  • Namn
  • Sektion & Inskrivningsår
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Cid
  • Institution & post (ord./supp.)

 

Har ni frågor är det bara att höra av er till M-styret. Mejladress finns längst ned på hemsidan.