Invalsproposition

april 1, 2015

Hej!

M-styret har under verksamhetsåret 14/15 arbetat mycket med att undersöka hur invalet för MISS, M.A.K., MnollK, Rustet och M-sex ska ligga. Efter mycket arbete och diskussion med kommittéer så lade M-styret SM3 en proposition om att flytta invalet för Rustet och M-sex från SM4 till SM3, som röstades igenom. Då detta är en stadgaändring måste den röstas igenom på ytterligare ett sektionsmöte. Vi i styret har för avsikt att lyfta denna proposition nu på SM4 och om propositionen går igenom kommer beslutet att träda i kraft direkt. I övergångsåret kommer detta innebära att Rustet och M-sex som röstas igenom på SM4 2015 kommer att få efterträdare redan SM3 2016, och alltså sitter från SM4 till SM3, tre läsperioder. Dock kommer sektionsstyrelsens vidare arbete med överlämningar innebära att man är mer närvarande och aktiv i övergångsperioden, även om det finns nyinvalda i kommittén.

Har du frågor är du välkommen att kontakta M-styret på mstyret@mtek.chalmers.se

Ha ett fint lov!