Kallelse andra ordinarie höstmöte SM2

november 9, 2022

[English below]

Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinare höstmöte, SM2. 

Tisdag den 15e november 12.00 till 13.00 samt 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1.

Punkt 13.1 Propositioner – Verksamhetsplan, stadgeändring

Preliminära föredragningslistan finns att läsa här

Slutgiltiga föredragningslistan finns att läsa här

Sena inkomna verksamhetsberättelser finns att läsa här

Frågor kan som vanligt ställas via mejl eller Facebook!


Varmt välkomna!
I.W.S.I

[English]

Tuesday the 15th of November the second student division meeting will be held. The meeting will start at 12 p.m to 1 p.m. and it will be continued from 5.30 p.m.
You will be able to join the meeting in HA1. PS. The meeting will be held I Swedish.

The preliminary agenda is available to read here

The final agenda is available to read here

If you have any questions, please contact us by mail or Facebook!
I.W.S.I