Kallelse andra ordinarie vårmöte, SM4

april 12, 2023

[English below]

Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte, SM4. 

Tisdagen den 18e april 12.00-13.00 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1.

Punkt 10.1 Proposition – Stadgerevidering, stadgeändring

Punkt 10.2 Proposition – Reglementerevidering, reglementeändring

Punkt 14.2 Motion – Ta bort Rustmästeriet från Maskinteknologsektionen, reglementeändring

Punkt 14.5 Motion – XP Motionsmall 3, stadgeändring

Preliminära föredragningslistan finns att läsa här

Slutgiltiga föredragslistan finns att läsa här

Frågor kan som vanligt ställas via mejl eller Facebook!


Varmt välkomna!
I.W.S.I

[English]

Tuesday the 18th of April the fourth student division meeting will be held. The meeting will start at 12.00pm-13.00pm and 5.30 p.m until we’re done.
You will be able to join the meeting in HA1. PS. The meeting will be held I Swedish.

The preliminary agenda is available to read here

If you have any questions, please contact us by mail or Facebook!
I.W.S.I