Kallelse första ordinarie vårmöte, SM3

januari 21, 2024

[English below]

Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte, SM3. 

Söndag den 28 januari kl 10:00 med fortsättning tisdag den 30 januari kl 12:00-13:00 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. 

Preliminära föredragningslistan finns att läsa här.

Slutgiltiga föredragningslistan finns att läsa här.

Sent inkomna verksamhets- och revisionsberättelser kan ni läsa här.

Frågor kan ställas via mejl eller Facebook!

Självnomineringar mailas till mstyret@mtek.chalmers.se eller tas upp på mötet.


Varmt välkomna!
I.W.S.I.

M-Styret

[English]

Sunday the 28th of January the first student division meeting will be held. The meeting will start at 10 and continues the 30th of January at 12.00pm-13.00pm and 5.30 p.m until we’re done.
You will be able to join the meeting in HA1

The preliminary agenda is available to read here.

The final agenda is available to read here.

You can read late received activity and audit reports here.

If you have any questions, please contact us by mail or Facebook!

Self-nominates is to be mailed to mstyret@mtek.chalmers.se or you can self-nominate at the meeting.

Note: The meeting will be held in Swedish.


I.W.S.I.

M-Styret