Kallelse första ordinarie vårmöte SM3

januari 22, 2023

[English below]

Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte, SM3. 

Söndagen den 29 januarie 10.00 samt 31e januari 12.00-13.00 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. Under mötet på söndagen kommer vi endast gå igenom de punker som är kopplade till val.

Punkt 13.1 Propositioner – Verksamhetsplan, stadgeändring

Punkt 13.3 Propositioner – Stadgerevidering, stadgeändring

Preliminära föredragningslistan finns att läsa här

Revisionsberättelserna finns att läsa här

Slutgiltiga föredragslistan finns att läsa här

Halvårsrapportering från M-Styret finns att läsa här

Frågor kan som vanligt ställas via mejl eller Facebook!


Varmt välkomna!
I.W.S.I

[English]

Sunday the 29th of January the third student division meeting will be held. The meeting will start at 10 a.m and it will be continued Tuesday the 31th of January 12.00 p.m to 13.00 p.m and 5.30 p.m until we’re done.
You will be able to join the meeting in HA1. PS. The meeting will be held I Swedish.

The preliminary agenda is available to read here

If you have any questions, please contact us by mail or Facebook!
I.W.S.I