Kallelse första sektionsmötet 21/22 (SM1)

september 14, 2021

[English below]

Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte. 

Tisdagen den 21a september 12:00-13:00 samt 17:30 och framåt kommer mötet äga rum i HA-salarna.

Preliminära föredragningslistan finns att läsa här

Slutgiltiga föredragningslistan finns att läsa här

Frågor kan som vanligt ställas via mejl eller Facebook!
Varmt välkomna!
I.W.S.I

[English]

Tuesday the 21th of September the first autumn student division meeting will be held. The meeting will be held at lunch between 12 p.m. and 1 p.m. and it will be continued from 5.30 p.m. The meeting will be held at campus, in one of the HA halls.

The preliminary agenda is available to read here

The final agenda is available to read here

If you have any questions, please contact us by mail or Facebook!
I.W.S.I