Kallelse Vårmöte 1, Invalsmötet

januari 24, 2021

[English below]

Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte. 

Söndagen den 31a januari 10:00-till alla är invalda samt 2e februari 12-13 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum på zoom. Länken kommer släppas i evenemanget på facebook strax före mötet.

Preliminära föredragningslistan finns att läsa här

Slutgiltiga föredragningslistan finns att läsa här

Frågor kan som vanligt ställas via mejl eller Facebook!
Varmt välkomna!
I.W.S.I

[English]

Sunday the 31st of January the second student division meeting will be held. The meeting will start at 10 p.m. and continue until everyone is elected. Then the meeting will continue on Tuesday the 2nd February 12 p.m. to 1 p.m. and it will be continued from 5.30 p.m.
You will be able to join the meeting by zoom. The zoom-link will be shared in the event before the meeting starts. PS. The meeting will be held I Swedish.

The preliminary agenda is available to read here

The final agenda is available to read here

If you have any questions, please contact us by mail or Facebook!
I.W.S.I