Lunchföredrag med Siemens

april 23, 2009

Framtida karriärmöjligheter 
 
Vet du vad en solturbin är? Siemens Industrial Turbomachinery AB är världsledande
på ångturbiner för solkraftverk med över 95 % av världsmarknaden.
Vill du veta mer om vilka möjligheter du har på Siemens så håller du lunchföredrag den 29/4.

 

]]>