M-Styrets nomineringar till Valberedningen 23/24

september 5, 2023

Nedan följer M-Styrets nomineringar till Valberedningen 23/24. Det finns fyra vakanta platser tills Valberedningen är fylld så om du skulle vilja självnominera dig kan du maila info@mtek.chalmers.se eller ta upp det direkt på mötet. Inval sker under SM1 på tisdagen den 12 september.

I.W.S.I.

M-Styret