MALT

Maskins Alternativa Trolldryckskommitté

MALT är Maskinteknologsektionens finkulturskommitté som skall kulturellt berika gemene maskinteknolog samt främja en sund dryckeskultur

Daniel

Riksmarskalk

Erik

Hovmarskalk

Isac

Kammarherre

Linnea

Promoteur

Hugo

Hovtraktör

Kajsa

Sommelier