Maskinteknologsektionens andra ordinarie möte/2nd Student division meeting

november 17, 2016

Nästa torsdag den 24e november så är du välkommen att komma på Maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte, på agendan så kommer det vara bl.a. motioner, propositioner och interpellationer samt inval till programråd (preliminär föredragningslista bifogas).
Var med och påverka din sektion!

Första delen av mötet kommer börja kl. 12:00 i HB4, då ingår lunch, mötet ajourneras sedan från 13:00 för att börja igen 17:15, med gratis middag, i Gustaf Dalén-salen. Under ajourneringen så kommer det finnas möjlighet att prata med/diskutera/fråga oss i styret i Winden, eller bara läsa igenom det som skall behandlas, innan den andra delen av mötet drar igång.

Nu är den slutgiltiga föredragningslistan också uppe!

Slutgiltig foredragningslista SM2-20161124

Next thursday, the 24th of November you’re welcome to attend the second frequent student divison meeting for the student divison of Mechanical engineering. There is among other things, motion/proposals and election of the Programme advisory team on the agenda. (A preliminary agenda in Swedish is attached).
Be a part and influence your student division!

The fist part will be held at 12:00 am in HB4, were lunch will be served (free of charge), the meeting will then have a intermission from 1:00 pm until it starts again at 5:15 pm in Gustaf Dalén-salen with free dinner. During the intermission it will be possible to ask/discuss/talk to us in the student division board and/or read documents that will be handled during the second leg.