Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte / The Mechanical engineering section’s second annual student division meeting

april 2, 2019

Nu tisdagen den 9/4 är det dags för årets sista sektionsmöte! Mötet kommer att hållas på lunchen mellan kl. 12:00 och 13:00 samt börjar igen kl.17:00. Lokalen är HA4 vid båda tillfällena. På agendan står bl.a. val av funktionärer, sektionsstyrelse, revisorer, utbildningsutskott och sektionstidning. Allt gott!

I.W.S.I.

Kallelse

Slutgiltig föredragninslista

PS: En uppdaterad föredragningslista och poster kommer snart

Tuesday the 9th of april the last student division meeting will be held. The meeting will be held at lunch between 12 p.m. and 1 p.m. and will be continued from 5 p.m. We will be at HA4 on both occasions. We will be electing officials, section board, accountants, education committee and a section news magazine. 

I.W.S.I

PS: An updated agenda and a poster will be out soon