Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte/First student division meeting of the fall

september 22, 2019

Välkommen på Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte!

Sektionsmötet kommer ta plats i HB1 den 24:e september. För information om vad om kommer tas upp på mötet, se länken nedan.

Mötet öppnas på lunchen kl.12:00 och ajourneras sedan kl. 13:00 till kvällen kl.17:30. Det bjuds på mat vid båda tillfällen samt bra info, tävling och sång i perfekt stämma.

Har du några frågor gällande sektionsmötet är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller Facebook!

Ses Där!

Slutgiltig föredragningslista