Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte/First student division meeting of the fall

september 12, 2017

Välkommen på Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte!

Sektionsmötet kommer ta plats i HA1 den 19 september. För information om vad om kommer tas upp på mötet, se länken nedan.

Mötet öppnas på lunchen kl.12:00 och ajourneras sedan kl. 13:00 till kvällen kl.17:00. Det bjuds på mat vid båda tillfällen samt bra info, tävling och sång i perfekt stämma.

Har du frågor gällande sektionsmötet? M-Styret bjuder till med PreSM fika den 18 september i loungen där alla frågor kommer att besvaras.

Ses Där!

Slutgiltig föredragningslista