Välkommen till MISS

Maskinsektionens Idrottssällskap

MISS står för Maskins IdrottSSällskap och är Maskinsektionens idrottsförening.

Varje söndag anordnar vi ett s.k. MISS-pass där alla maskinare har möjlighet att komma och röra, på det annars ganska orörda, fläsket. Vi är oftast i Kårhallen där vanliga aktiviteter är innebandy, volleyboll och spökboll. Vi försöker variera oss så mycket som möjligt och har även pass utanför Kårhallen, t.ex fotboll på Mossens konstgräs eller klättring i Klätterlabbet. Varje läsperiod brukar vi även hålla i minst ett större arrangemang, t.ex. Maskinmästerskap i Gokart eller Chalmersmästerskap i spökboll.

Mail: miss@mtek.chalmers.se

Instagram: miss_maskinsidrottssallskap

Facebook: MISS – Maskins Idrottssällskap

GUMMY BEAR

Ordförande

GOOFY

Bokningschef

BAIWATCH

Kassör

GAFFEL

Materialare

ÆIRPLANE

PR-Chef

TRASSEL

Evenemangsansvarig

KISSEMISS

Maskot

MISS 18

"You MISS 100% of the chances you don't take"