M-Likhet

M-Likhets roll på sektionen är att skapa bästa möjliga studiemiljö för alla på maskin. Till oss kan man vända sig om man upplever illa bemötande, både från personal eller andra studenter på sektionen.

Vårt mål är att alla maskinare ska känna sig välkomna och lika bemötta!

 

Mail: mlikhet@mtek.chalmers.se 

FacebookM-Likhets Facebooksida

Instagram: @mlikhet