Omstart EDIT

februari 16, 2010

M-styret och MUU bjuder in till EDIT-workshopen på torsdag den 18/2 på lunchen och sedan fortsätta under kvällen. På kvällen kommer det bjudas på kaffe och fikabröd eller liknande.
Vi skall alltså skriva ihop ett remissvar på rapporten som kommit från omstart-EDITgruppen. Det är viktigt att vi från teknologsektionen skriver ett remissvar då det i allra högsta grad kommer påverka oss då rapporten avser att införa det så kallade 3+2-systemet på flera delar av Chalmers.

Rapporten finns att hitta på:  Omstart-EDIT-rapport

Agendan ser ut som följande:

12:00 – 13:00 – Sammanfattning av rapporten och hur remissen kan läggas upp.

17:15  och framåt kommer vi diskutera hur vi från Maskinteknologsektionen skall svara på remissen.