Sektionsmöte 3

januari 26, 2015

Snart är det dags för årets första sektionsmöte. Denna gång kommer upplägget se lite annorlunda ut, då vi kommer köra sektionsmötena uppdelade på två dagar.

Sektionsmötesdatum:
*Måndagen den 2/2 med start på lunchen med information från styrelsen, kåren, föreningarna osv..
*Fortsättning kl 17:15 och då endast med punkten ”Inval”. Efter invalspunkten ajourneras mötet till onsdagen den 4/2 kl 17:15 för övriga punkter på dagordningen.