Valberedningens nominering till programrådet

november 11, 2022

Valberedningens nominering till programrådet är Anna Götberg och Arvid Lengborg!