Valberedningens nomineringar till SM4

april 2, 2024

Valberedningens nomineringar till SM4 hittar du här.

Glöm inte att du alltid kan självnominera dig antingen genom att maila mstyret@mtek.chalmers.se eller genom att ta upp det direkt på mötet.

I.W.S.I.

M-Styret