Sektionen M-Styret Galleri Sektionstidningen

Sektionen

Välkommen till
Maskinteknologsektionen
Vid Chalmers Tekniska Högskola

M-styret -17/18

mstyret utan bakgrund

M-Styret leder och samordnar sektionens dagliga arbete samt bringar föreningarna här på Maskin i samklang med varandra för gemene maskinteknologs trevnad. Vi representerar dessutom alla maskinteknologer gentemot Studentkåren och Chalmers.

Vi är ansvariga för Sektionsmötet, sektionens högst beslutande organ, där Du har rösträtt och därför får och bör närvara. På Sektionsmötet informeras Du om vad som händer på Chalmers Studentkår, Maskinprogrammet och sektionen i sin helhet. Det är här viktiga beslut rörande sektionen fattas. Det är för Dig som maskinteknolog en stor möjlighet till att vara med och påverka hur sektionen utvecklas.

Adress:
Maskinteknologsektionen
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

E-brev: mstyret@mtek.chalmers.se
Webbplats: mtek.chalmers.se

 
Moa
Ekdal
Ordförandeordf@mtek.chalmers.se
Jonna
Bengtsson
Kassörekonomi@mtek.chalmers.se
Stina
Wahlström
Vice Ordförandevo@mtek.chalmers.se
Jonathan
Sjölander
Kommunikationsansvarig info@mtek.chalmers.se
Elin
Winberg
Utbildningsansvarigutbildning@mtek.chalmers.se
Måns
Medin
Näringslivsansvarignaringsliv@mtek.chalmers.se
Carl
Bodin
SAMOsamo@mtek.chalmers.se