Sektionen M-Styret Galleri Jubiléet

Sektionen

Välkommen till
Maskinteknologsektionen
Vid Chalmers Tekniska Högskola

Styret informerar

Invalsproposition

Hej!

M-styret har under verksamhetsåret 14/15 arbetat mycket med att undersöka hur invalet för MISS, M.A.K., MnollK, Rustet och M-sex ska ligga. Efter mycket arbete och diskussion med kommittéer så lade M-styret SM3 en proposition om att flytta invalet för Rustet och M-sex från SM4 till SM3, som röstades igenom. Då

Läs mer

Studentrösten

På onsdag är det dags för Studentrösten. Vad är Studentrösten? Det är ett sätt att samla in och ta tillvara på studenternas åsikter på både sektionerna och centralt i kåren. Studentrösten är också ett sätt att visa hur du som medlem kan påverka. Det ska vara enkelt att säga vad

Läs mer

Engagera dig i sektionen!

Hej!

Glöm inte att söka alla de kommittéer, föreningar och utskott samt övriga förtroenderposter på sektionen som du är intresserad av innan söndag 15/3 23.59. Detta gör du genom att mejla valberedningen på valberedningen@mtek.chalmers.se med namn, klass, telefonnummer och vad du är intresserad av att söka!

Kom ihåg, alla får söka!

Till alla

Läs mer

Huvudsponsor

M-Feeden

Arrangemang

Twitter @CTHmord

Måndagens lunch