Sektionen M-Styret Galleri Sektionstidningen

Sektionen

Välkommen till
Maskinteknologsektionen
Vid Chalmers Tekniska Högskola

Styret informerar

Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte/First student division meeting of the spring

Då var det dags för årets tredje sektionsmöte. Föredragningslista och sammanfattning av de båda mötestillfällena följer nedan.

KallelseSM320180128

Del 1:
Välkomna söndag den 28/1 för att delta i sektionens mest omfattande möte. Under detta möte kommer poster för: Caster, MARM, MIL, XP, M-Sex, MISS, MGK, M.A.K., MnollK och Rustmästeriet att väljas in. Om

Läs mer

Maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte/Second student division meeting of the fall

På tisdag den 14 november är det dags för sektionens andra ordinarie höstmöte. Mötet kommer hållas i HA1 först på lunchen mellan kl.12:00 och kl.13:00 för att sedan återupptas i samma lokal kl.17:30. Det bjuds på mat vid båda tillfällen att gå med bra info, roliga bus och prisvärda tävlingar.

Läs mer

Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte/First student division meeting of the fall

Välkommen på Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte!

Sektionsmötet kommer ta plats i HA1 den 19 september. För information om vad om kommer tas upp på mötet, se länken nedan.

Mötet öppnas på lunchen kl.12:00 och ajourneras sedan kl. 13:00 till kvällen kl.17:00. Det bjuds på mat vid båda tillfällen samt bra

Läs mer

M-Feeden

Arrangemang

Twitter @CTHmord

Dagens lunch