Sektionen M-Styret Galleri Sektionstidningen

Sektionen

Välkommen till
Maskinteknologsektionen
Vid Chalmers Tekniska Högskola

Styret informerar

Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte/First student division meeting this spring

Välkommen på Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte.

Det börjar på söndag med invalsmötet från kl. 10.00 i HA1. Efter denna punkt ajourneras mötet till tisdagen den 31/1 där mötet går i vanlig ordning (12.00-13.00 i HA4 och fortsättning från 17.15 i HA1) med övriga punkter.
Vi ses!

Nedan finner du den slutgiltiga föredragningslistan:

Slutgiltig föredragningslista

Läs mer

Maskinteknologsektionens andra ordinarie möte/2nd Student division meeting

Nästa torsdag den 24e november så är du välkommen att komma på Maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte, på agendan så kommer det vara bl.a. motioner, propositioner och interpellationer samt inval till programråd (preliminär föredragningslista bifogas).
Var med och påverka din sektion!

Första delen av mötet kommer börja kl. 12:00 i HB4, då ingår

Läs mer

Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte

[English below]

Välkomna på sektionmöte på tisdagen den 20:e september i HB4. Mötet börjar i vanlig ordning mellan 12:00 och 13:00 för att sedan fortsätta 17:15. Bland annat kommer det bli inval till Valberedningen och fyllnadsval för ordförande i MUU. Det kommer även bjudas på både lunch och middag.

Nedan kan du

Läs mer

M-Feeden

Arrangemang

Twitter @CTHmord

Måndagens lunch