Välkommen till M-Styret

Maskinteknologsektionens styrelse

M-Styret leder och samordnar sektionens dagliga arbete samt bringar föreningarna här på Maskin i samklang med varandra för gemene maskinteknologs trevnad. Vi representerar dessutom alla maskinteknologer gentemot Studentkåren och Chalmers.

Vi är ansvariga för Sektionsmötet, sektionens högst beslutande organ, där Du har rösträtt och därför får och bör närvara. På Sektionsmötet informeras Du om vad som händer på Chalmers Studentkår, Maskinprogrammet och sektionen i sin helhet. Det är här viktiga beslut rörande sektionen fattas. Det är för Dig som maskinteknolog en stor möjlighet till att vara med och påverka hur sektionen utvecklas.

Adress:
Maskinteknologsektionen
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

E-brev: mstyret@mtek.chalmers.se
Webbplatsmtek.chalmers.se

Moa Ekdal

Ordförande

ORDF@MTEK.CHALMERS.SE

Jonna Bengtsson

Kassör

EKONOMI@MTEK.CHALMERS.SE

Stina Wahlström

Vice Ordförande

VO@MTEK.CHALMERS.SE

Jonathan Sjölander

Kommunikationsansvarig

INFO@MTEK.CHALMERS.SE

Elin Winberg

UTBILDNINGSANSVARIG

UTBILDNING@MTEK.CHALMERS.SE

Måns Medin

NÄRINGSLIVSANSVARIG

NARINGSLIV@MTEK.CHALMERS.SE

Carl Bodin

SAMO

SAMO@MTEK.CHALMERS.SE