Välkommen till M-Styret

Maskinteknologsektionens styrelse

M-Styret leder och samordnar sektionens dagliga arbete samt bringar föreningarna här på Maskin i samklang med varandra för gemene maskinteknologs trevnad. Vi representerar dessutom alla maskinteknologer gentemot Studentkåren och Chalmers.

Vi är ansvariga för Sektionsmötet, sektionens högst beslutande organ, där Du har rösträtt och därför får och bör närvara. På Sektionsmötet informeras Du om vad som händer på Chalmers Studentkår, Maskinprogrammet och sektionen i sin helhet. Det är här viktiga beslut rörande sektionen fattas. Det är för Dig som maskinteknolog en stor möjlighet till att vara med och påverka hur sektionen utvecklas.

Adress:
Maskinteknologsektionen
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

Mail: mstyret@mtek.chalmers.se
Webbplats: mtek.chalmers.se

Daniel Idoffsson

Ordförande

ordf@mtek.chalmers.se
Tel: 073-064 63 75

Lowe Aspeqvist

Vice Ordförande

vo@mtek.chalmers.se

Jonathan Lundström

Kassör

ekonomi@mtek.chalmers.se

Clara Dahlberg

Kommunikationsansvarig

info@mtek.chalmers.se

Sara Eriksson

Utbildningsansvarig

utbildning@mtek.chalmers.se

Arvin Alipanah

Näringslivsansvarig

naringsliv@mtek.chalmers.se

Anton Sandberg

SAMO

samo@mtek.chalmers.se
Tel: 073-048 17 75