Välkommen till M-Styret

Maskinteknologsektionens styrelse

M-Styret leder och samordnar sektionens dagliga arbete samt bringar föreningarna här på Maskin i samklang med varandra för gemene maskinteknologs trevnad. Vi representerar dessutom alla maskinteknologer gentemot Studentkåren och Chalmers.

Vi är ansvariga för Sektionsmötet, sektionens högst beslutande organ, där Du har rösträtt och därför får och bör närvara. På Sektionsmötet informeras Du om vad som händer på Chalmers Studentkår, Maskinprogrammet och sektionen i sin helhet. Det är här viktiga beslut rörande sektionen fattas. Det är för Dig som maskinteknolog en stor möjlighet till att vara med och påverka hur sektionen utvecklas.

Adress:
Maskinteknologsektionen
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

Mail: mstyret@mtek.chalmers.se
Webbplats: mtek.chalmers.se

Filip Gustafsson

Ordförande

ordf@mtek.chalmers.se
Tel: +46 (0) 709360679

Karin Isaksson

Vice Ordförande

vo@mtek.chalmers.se

Emma-Liisa Mikkola

Kassör

ekonomi@mtek.chalmers.se

Sanna Hidesjö

Kommunikationsansvarig

info@mtek.chalmers.se

Albin Mårdh

Utbildningsansvarig

utbildning@mtek.chalmers.se

Anna Molnö

Näringslivsansvarig

naringsliv@mtek.chalmers.se

Felicia Smedbäck

SAMO

samo@mtek.chalmers.se
Tel: +46 (0) 739766322