Välkommen till M-Styret

Maskinteknologsektionens styrelse

M-Styret leder och samordnar sektionens dagliga arbete samt bringar föreningarna här på Maskin i samklang med varandra för gemene maskinteknologs trevnad. Vi representerar dessutom alla maskinteknologer gentemot Studentkåren och Chalmers.

Vi är ansvariga för Sektionsmötet, sektionens högst beslutande organ, där Du har rösträtt och därför får och bör närvara. På Sektionsmötet informeras Du om vad som händer på Chalmers Studentkår, Maskinprogrammet och sektionen i sin helhet. Det är här viktiga beslut rörande sektionen fattas. Det är för Dig som maskinteknolog en stor möjlighet till att vara med och påverka hur sektionen utvecklas.

Adress:
Maskinteknologsektionen
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

Mail: mstyret@mtek.chalmers.se
Webbplats: mtek.chalmers.se

Amanda Fällman

Ordförande

ordf@mtek.chalmers.se
Tel: +46 (0) 72-192 43 45

Johanna Cato

Vice Ordförande

vo@mtek.chalmers.se

Jacob Kylin

Ekonomiansvarig

ekonomi@mtek.chalmers.se

Hugo Sundström

Kommunikationsansvarig

info@mtek.chalmers.se

Arvid Lengborg

Utbildningsansvarig

utbildning@mtek.chalmers.se

Christofer Nilsson

Näringslivsansvarig

naringsliv@mtek.chalmers.se

Malte A. Nilsson

SAMO

samo@mtek.chalmers.se
Tel: +46 (0) 739926593

Hugo Alfredsson

Husansvarig

husansvarig@mtek.chalmers.se