Välkommen till M-Styret

Maskinteknologsektionens styrelse

M-Styret leder och samordnar sektionens dagliga arbete samt bringar föreningarna här på Maskin i samklang med varandra för gemene maskinteknologs trevnad. Vi representerar dessutom alla maskinteknologer gentemot Studentkåren och Chalmers.

Vi är ansvariga för Sektionsmötet, sektionens högst beslutande organ, där Du har rösträtt och därför får och bör närvara. På Sektionsmötet informeras Du om vad som händer på Chalmers Studentkår, Maskinprogrammet och sektionen i sin helhet. Det är här viktiga beslut rörande sektionen fattas. Det är för Dig som maskinteknolog en stor möjlighet till att vara med och påverka hur sektionen utvecklas.

Adress:
Maskinteknologsektionen
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

Mail: mstyret@mtek.chalmers.se
Webbplats: mtek.chalmers.se

Oscar Hallberg

Ordförande

ordf@mtek.chalmers.se
Tel: 072-311 04 79

Alfred Gillblom Neij

Vice Ordförande

vo@mtek.chalmers.se

Amanda Agnéus

Kassör

ekonomi@mtek.chalmers.se

Amanda Jonasson

Kommunikationsansvarig

info@mtek.chalmers.se

Hanna Jonsson

Utbildningsansvarig

utbildning@mtek.chalmers.se

Ann-Christina Kuang

Näringslivsansvarig

naringsliv@mtek.chalmers.se

David Ungerth

SAMO

samo@mtek.chalmers.se
Tel: 076-322 78 92