Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte/First student division meeting of the spring

januari 21, 2018

Då var det dags för årets tredje sektionsmöte. Föredragningslista och sammanfattning av de båda mötestillfällena följer nedan.

SlutgiltigForedragninslistaSM320180128

Del 1:
Välkomna söndag den 28/1 för att delta i sektionens mest omfattande möte. Under detta möte kommer poster för: Caster, MARM, MIL, XP, M-Sex, MISS, MGK, M.A.K., MnollK och Rustmästeriet att väljas in. Om man inte deltagit i valberedningens ansökningsprocess finns det fortfarande möjlighet att bli invald genom att antingen dyka upp på mötet och självnominera sig själv eller kontakta styret på förhand för att få sitt namn kallat. Mötet börja kl.09:00 i HB4 och uppskattningsvis hålla på till ca 20:00 på kvällen, vilket betyder att det kommer bjudas på både lunch och middag under dagen till alla sektionsmedlemmar som deltar.

Del 2:
Tisdag 30/1 fortsätter sektionsmötet. Under ordinarie sektionsmötet kommer massa bra information från programmet, kåren, styrelsen och föreningarna. Det kommer diskuteras ett antal propositioner under mötet som finns att läsa om i mötets tillförande kallelse. Mötet börjar kl.12:00 för att sedan kl. 13:00 ajourneras till kl.17:00. Det bjuds på mat vid båda tillfällen samt tävlingar och bus.