Maskinteknologsektionens tredje ordinarie sektionsmöte / The third annual mechanical engineering student division meeting

januari 27, 2019


[English below]

Hej!

Söndagen den 3/2 med fortsättning tisdagen den 5/2 kommer Maskinteknologsektionens tredje ordinarie sektionsmöte att hållas. Lokal är HA1 vid båda tillfällena. Mötet börjar kl.10 på söndagen och kl. 12 på tisdagen. På agendan står val av förtroendeposter till sektionskommitéer, medlemsföreningar och arbetsmarknadsutskottet. Kom det blir kul!

I.W.S.I.

Kallelse

Slutgiltig föredragninslista

Protokoll

Hi!

Sunday 3/2 and Tuesday 5/2 the third annual student division meeting will take place. The meeting will be held at HA1 on both occasions and starts at 10 am on Sunday and 12 am on Tuesday. At this meeting we will be electing members of the section’s committees, unions and the labor market committee. Welcome!

I.W.S.I.