I över 70 år har M-sex hållit i Maskins årliga vårbal. Vi arbetar hela året med att samla ihop pengar för att maskinteknologerna ska få den bästa möjliga balen. Detta har gett M-sex ryktet om att vi arrangerar en av de bästa balerna på Chalmers!

För att läsa mer om vårbalen gå till: https://www.maskinsvarbal.se/