Kallelse andra ordinarie vårmöte, SM4

april 2, 2024

[English below]

Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte, SM4. 

Tisdag den 9 april kl 12:00-13:00 med fortsättning kl 17:30. Mötet kommer äga rum i HA1. 

Preliminära föredragningslistan finns att läsa här.

Slutgiltiga föredragningslistan finns att läsa här.

Frågor kan ställas via mejl eller Facebook!

Självnomineringar mailas till mstyret@mtek.chalmers.se eller tas upp på mötet.


Varmt välkomna!
I.W.S.I.

M-Styret

[English]

Welcome to the divison meeting of Mechanical Engineering, SM4

Tuesday the 9th of April at 12:00-13:00 and 17:30.
You will be able to join the meeting in HA1

The preliminary agenda is available to read here.

The final agenda is available to read here.

If you have any questions, please contact us by mail or Facebook!

Self-nominates is to be mailed to mstyret@mtek.chalmers.se or you can self-nominate at the meeting.

Note: The meeting will be held in Swedish.


I.W.S.I.

M-Styret