Välkommen till M.A.K.

Maskinteknologsektionens Asterixkommitté

Det är vi som är maskinteknologsektionens PR-förening med anor från 1974 som genom åren haft som största och viktigaste uppgift att vörda och skydda maskinteknologernas skyddshelgon, Asterix, mot alla tänk- och otänkbara faror och fiender som kan ligga och lura bakom knuten här på Chalmers.

Förutom detta hedervärda uppdrag åligger det även M.A.K. att roa övriga M-teknologer samt att representera sektionen på andra ställen i den stora världen. För att roa andra M-teknologer (och inte minst oss själva) anordnar M.A.K. Øhlhäfv, maskinaredagen, pubar, fixar skidresor och arrangerar Galliska spelen.

Vidare fungerar vi som sektionens ansikte utåt genom att åka runt till andra högskolor och kalasa samt att bjuda hit teknologer från andra skolor. Allt detta med syftet att visa hur en sann M-teknolog häfver och gycklar.

Vill ni kontakta oss har vi kontorstid måndagar kl 19:00-03:00.

Mail: m.a.k@mtek.chalmers.se

Majestix

Ordförande

Kapitalix

Kassör

Penix

PR-chef

Prefix

Kupschef

Joystix

Matchef

Miraculix

Øhlchef

Aktivix

Gückelchef