Rollen som adept

Som adept är tanken att du skall få stöttning och vägledning för din personliga utveckling, samt även få en inblick i hur livet kan se ut efter studierna på Maskinteknik. Mentorskapsprogrammet består utav tre gemensamma träffar (första träffen, mitträff, avslutning) där fokus ligger på att de enskilda mötena mellan båda parter. Adepten fungerar som en moderator i relationen, då dessa träffar skall planeras utav adepten och vad den vill göra samt hur mycket den vill få ut utav dessa möten. För att det skall bli så effektiva möten som möjligt är det viktigt att adepten alltid kommer förberedd till dessa möten.

Som adept har man ansvaret över sin personliga utveckling, vilket innebär frihet under eget ansvar och att man som adept har friheten att påverka hur mycket som fås ut under mentorskapsrelationen. Detta innebär bland annat att hen har ansvar över att boka in möten med mentorn utöver de tre planerade mötena som sker. Som adept skall man även komma med förslag på mål som man vill uppnå tillsammans med mentorn.

Varför vara Adept?

  • Möjlighet att få kontakt med näringslivet.
  • Utbyte av kunskap och erfarenheter, vilket leder till personlig utveckling.
  • Vägledning inför framtida karriär och studieval.