Rollen som mentor

Att vara mentor handlar främst om att fungera som bollplank för adepten, genom att finnas tillgänglig och visa engagemang för adepten. Detta innebär bland annat att avsätta tid för att kunna genomföra planerade möten. Mentorn skall vägleda och bidra till adeptens personliga utveckling. Genom att dela med sig av personliga/yrkesmässiga erfarenheter, ge feedback och tillsammans sätt upp mål inför de kommande mentorskapsperioden.

Varför vara mentor?

  • Förbättra dina egenskaper inom coaching och ledarskap.
  • Utöka ditt kontaktnätverk med studenter och andra alumner.
  • Möjligheten att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper för att bidra till någon annans personliga utveckling.
  • Komma tillbaka till Chalmers och se hur högskolan har utvecklats.