MnollK - Nollenkät

Välkommen till en fluffigare värld

Bästa Maskinare!

Framför dig har du nu Nollenkäten 2018. Nollenkäten är till för att vi lättare ska kunna placera ut dig i passande phaddergrupper samt tilldela dig ett skräddarsytt nolluppdrag som du kan utföra på bästa sätt. Givetvis kommer denna enkät endast läsas av oss i MnollK. Så fyll i denna enkät och skicka in senast 15/8:

 

SHMH
MnollK