Bästa nyblivna maskinare!

Framför dig har du nu Nollenkäten 2023!! Nollenkäten är till för att vi lättare ska kunna placera ut dig i passande Phaddergrupper samt tilldela dig ett skräddasytt nolluppdrag som du kan utföra på bästa sätt. Därför uppmuntrar vi dig verkligen till att fylla i den! Givetvis kommer denna enkät endast läsas av oss i MnollK. Så fyll i denna enkät senast 7/8.

Klicka här för att fylla i enkäten!

SHMH
MnollK