Vad är Mottagningen?

Mottagningen är benämningen på den fyra veckor långa period som äger rum i början av din utbildning här på Chalmers.

Då arrangerar vi i MnollK med hjälp av andra föreningar på M en massa roliga aktiviteter. De äldre studenterna börjar inte förrän mottagningsvecka tre så det finns gott om tid att lära sig hitta och känna sig hemma innan skolan fylls upp helt och hållet.

Kommer jag att tvingas dricka alkohol?

NEJ! Alkoholhets får ej förekomma.

Det kommer dock serveras alkohol under ett antal fester men det finns alltid alkoholfria alternativ. Drick med måtta och ha skoj!

Vad händer under Mottagningen?

Mottagningen är blandad med en massa olika typer av aktiviteter. Under de fyra veckorna kommer det att vara matterepetition och föreläsningar att gå på. Det är viktigt och nyttigt att hänga med redan från början.

Utöver detta så anordnas en mängd olika aktiviteter såsom bastukalas, sittningar, lek och tävlingar. Allt för att underhålla och se till att alla får en rolig tid.

Vem styr upp kalaset?

Vi som kommer att styra upp ditt kalas är MnollK. Vi har under en ganska lång tid jobbat ideellt för att fixa världens bästa Mottagning åt er! Varje sektion har varsitt NollK som fixar Mottagningen för just den sektionen.

Till vår hjälp har vi de andra föreningarna på sektionerna, Phaddrar och MK. MK är samordnande mottagningskommittén för hela Chalmers och Phaddrar är äldre elever på sektionen som är med och hjälper er under era första veckor.

Varför ”Nollan”?

Nollan kallas de studenter som inte riktigt börjat sitt första år än. Före ettan kommer Nollan. Nollan är man ända tills Nollfinalen då man blir upphöjd till nymble!

Varför finns Mottagningen?

Som ny student, och i en för många helt främmande stad, känner många oro inför högskolestudierna. Det är mycket att tänka på, många frågor och funderingar och kanske känner man sig ensam. Och det är just därför som Mottagningen finns till!

Syftet med Mottagningen är att erbjuda de nya studenterna:

  • En mjukstart på utbildningen.
  • Tid att lära känna Chalmers och Göteborg.
  • Tillfälle att träffa och lära känna många nya människor.
  • Ge en inblick i kårens och sektionens arbete, visa på möjligheterna och hur du själv har möjlighet att påverka.

Är Mottagningen obligatorisk?

Nejnejnej. Allt det vi gör görs för att Nollan ska få en rolig tid och chans att lära känna dess nya kamrater. Det finns moment som är obligatoriska (såsom upprop och inskrivning) men de aktiviteter vi anordnar är högst frivilliga.

Vi rekommenderar er starkt att delta så mycket ni kan och orkar dock. 🙂

Kommer jag att förnedras/utsättas för pennalism under Mottagningen?

NEJ, det är helt förbjudet.

Mottagningen ska inte förväxlas med nollningen som förekommer på vissa gymnasieskolor där de äldre eleverna förnedrar och ”ger igen” på de nya studenterna. Målet med Mottagningen är att den ska minnas som en underbar tid i början till ert nya liv, något att se tillbaka på med glädje.

Tvång, obehag och hets är nånting som inte ska förekomma. Känner du dig illa till mods över nånting vill vi veta det så fort som möjligt!

Vad är en Nollbricka för något och varför ska jag bära den?

Nollbrickan är en gammal tradition som levt med i mångamånga år. Det är svårt med alla nya namn i början och då passar det ju perfekt om alla bär namnskylt. Dessutom så ser man vilka Nollan som tillhör sitt egna program och vilka program andra Nollan gör. Skapar samhörighet alltså. Eftersom man får en sign för varje aktivitet man deltar i så kan man också se vilka som varit mest aktiva under Mottagningen. Nollbrickan bär man ända fram till Nollfinalen då man blir upphöjd till Nymble.