Extrainval MARM

augusti 30, 2021

På grund av avhopp har två nya ledmoter valts in i MARM, grattis till:

Klara Nolemo och Filip Linnér