Kallelse första ordinarie höstmöte, SM1

september 5, 2023

[English below]

Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte, SM1. 

Tisdagen den 12 september 12.00-13.00 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. 

Det kommer att ske inval till Valberedningen där det finns vakanta platser. Självnominera dig genom att maila info@mtek.chalmers.se eller ta upp det direkt på mötet.

Det kommer att ske fyllnadsval i MALT. Självnominera dig genom att maila info@mtek.chalmers.se eller ta upp det direkt på mötet.

Preliminära föredragningslistan finns att läsa här

Slutgiltiga föredragningslistan finns att läsa här

Frågor kan ställas via mejl eller Facebook!


Varmt välkomna!
I.W.S.I.

M-Styret

[English]

Tuesday the 12th of September the first student division meeting will be held. The meeting will start at 12.00pm-13.00pm and 5.30 p.m until we’re done.
You will be able to join the meeting in HA1. PS. The meeting will be held I Swedish.

The preliminary agenda is available to read here

The final agenda is available to read here

If you have any questions, please contact us by mail or Facebook!
I.W.S.I.

M-Styret