Maskinteknologsektionens första ordinarie sektionsmöte/First student division meeting of the fall

september 19, 2018

Poster SM4

[English below]
M-Styret har påbörjat förberedelser inför Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte. Mötet kommer ta plats den 26 september kl 12-13 i HB1 och fortsätter sedan kl 17:30 i samma sal. Som vanligt kommer det bjudas på mat vid båda tillfällena så om ni planerar att dyka upp får ni vänligen anmäla eventuella allergier eller matpreferenser till mstyret@mtek.chalmers.se. Kom och delta i roliga bus, tävlingar och sång i perfekt stämma. Kallelsen finns att läsa nedan.
Varmt välkomna!

Kallelse

Slutgiltig föredragningslista

The board has begun preparations för the first annual student division fall meeting. The meeting will take place on the 10th of april at 12:00 in HA4 and is to be adjourned at 13:00 to 17:30 in the same location. As usual there will be food served on both occasions and we would appreciate if those who will be attending could submit any potential allergies or food preferences ahead of time to mstyret@mtek.chalmer.se. Deadline for announcing any new bills i this Thursday the 29th of march and they are to be submitted in by Thursday the 5th of april.The summoning can be found in Swedish here above.
All are welcome!