Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte/First student division meeting this spring

januari 26, 2017

Välkommen på Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte.

Det börjar på söndag med invalsmötet från kl. 10.00 i HA1. Efter denna punkt ajourneras mötet till tisdagen den 31/1 där mötet går i vanlig ordning (12.00-13.00 i HA4 och fortsättning från 17.15 i HA1) med övriga punkter.
Vi ses!

Nedan finner du den slutgiltiga föredragningslistan:

Slutgiltig föredragningslista SM3 2017-01-29

English

You’re hereby invited to attend the first student division meeting of the semester.

It starts with the election meeting on Sunday at 10 o’clock in HA1 and continue on Tuesday the 31th of January (12.00-13.00 in HA4 and continue from 17.15 in HA1 and forward) with all the other items on the agenda.

See y’all there!